Výběr neziskovek

Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení prodejního místa určeného pro neziskové organizace, které zde mohou prodávat své výrobky či prezentovanou svou činnost. 

Neziskovky, jejichž posláním je převážně humanitární pomoc, sociální a zdravotní péče, ochrana zvířat apod., neplatí pronájem stánku, pouze poplatek za využití el. energie. Prodejní místa budou poskytnuta na určitá časová období tak, aby se vystřídalo pokud možno co nejvíce neziskových organizací, které projeví zájem.